zwemwaterrichtlijn


Eigenschappen

Voorkeurslabelzwemwaterrichtlijn
DefinitieEuropese Richtlijn die verplicht tot maatregelen om de kwaliteit van het zwemwater in overeenstemming te brengen met de vastgestelde grenswaarden.
Synoniemzwemwaterrichtlijnen
Toelichting op definitieDe Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG stelt bepalingen vast voor:
  • a) de controle en de indeling van de zwemwaterkwaliteit;
  • b) het beheer van de zwemwaterkwaliteit; en
  • c) het verstrekken van informatie over zwemwaterkwaliteit aan het publiek (artikel 1(1)).
De richtlijn heeft tot doel het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en de bescherming van de gezondheid van de mens, aanvullend op de Kaderrichtlijn water (artikel 1(2)). Het toepassingsbereik van de richtlijn strekt zich uit tot “elk oppervlaktewater waar, naar verwachting van de bevoegde autoriteit, een groot aantal mensen zal zwemmen, en waar zwemmen niet permanent verboden is of waarvoor geen permanent negatief zwemadvies bestaat” (artikel 1(3)). Dit omvat ook kustwateren.
Exacte overeenkomsthttps://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/internationaal/eu-regelgeving/virtuele-map-eu/zwemwaterrichtlijn/
Afbeelding vanBlauwalg bord foto.jpg


Zwemwaterrichtlijn schema.jpg
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zwemwaterrichtlijnBreder
zwemwaterrichtlijnBron van
zwemwaterrichtlijnGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg