Eigenschap:Definitie

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 20 pages using this property.
1
Een wetland wordt in de conventie van Ramsar beschouwd als internationaal belangrijk als het regelmatig meer dan 20.000 watervogels herbergt of als er regelmatig minstens 1 % van de individuen van een geografische populatie van één of meer watervogelsoorten aanwezig is (het zogenaamde 1 % -criterium).  +
Alfanumerieke constante.  +
1D-Kunstwerk waarmee een abrupt verschil in bodemhoogte in de stroomrichting in een waterloop wordt weergegeven.  +
Een geschematiseerde weergave van een of meerdere brugpijler(s) die dwars op de stroomrichting in een waterloop is/zijn gesitueerd.  +
Een geschematiseerde weergave van een duiker.  +
Set gegevens waarmee de denkbeeldige doorsnijding van een 1D-vak of gedeelte daarvan, eventueel samengesteld als geschematiseerd gemiddelde van een of meerdere actuele en/of historische dwarsprofielen, wordt vastgelegd.  +
De gegevens van een dwarsprofiel, dat wordt beschreven door de breedte op een of meer niveaus.  +
De parameters waarmee een tijdfunctie wordt beschreven.  +
Een geschematiseerde weergave van een hevel.  +
De interne randvoorwaarde, opgelegd door een 1D-Kunstwerk.  +
Een virtueel punt dat de begrenzing vormt van een of meer 1D-vakken.  +
1D-Schematisatiepunt waar een kunstwerk in een 1D-vak is gesitueerd.  +
Een ééndimensionaal oppervlaktewatermodel.  +
Een 1D-knooppunt dat de begrenzing vormt van een enkel 1D-vak.  +
De informatie voor het berekenen van de toestandsvariabelen in de 1D-randknooppunten.  +
Een virtueel punt in een 1D-vak waarin de wiskundige vergelijking die de waterbeweging (of stoftransport) beschrijft wordt opgelost.  +
punt op een 1D-vak waar interne randvoorwaarden, zoals waterstanden, debieten, stofconcentraties, vrachten of meteogegevens worden gespecificeerd.  +
Een geschematiseerde weergave van een beweegbare schuif, die dient om de waterstand boven- en benedenstrooms van de constructie of een debiet te regelen.  +
De relatie waarmee geregistreerd wordt welke segmentpunten een segment begrenzen. Een segmentpunt kan de grens vormen van meer segmenten.  +
De informatie voor het sturen van een 1D-kunstwerk.  +

10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).