gemiddelde hoogste wintergrondwaterstand


Eigenschappen

Voorkeurslabelgemiddelde hoogste wintergrondwaterstand
AfkortingGHG
DefinitieDe GHG is gedefinieerd als de statistische verwachtingswaarde van de HG3's gegeven het grondwaterregime en het klimaat. Som van de gemeten hoogste grondwaterstanden van de gemeten jaren / 3 * het aantal jaren.
Synoniemghg
Toelichting op definitieDe GHG is gedefinieerd als de statistische verwachtingswaarde van de HG3's gegeven het grondwaterregime en het klimaat. De precieze waarde hiervan zal in de praktijk uiteraard onbekend blijven, maar deze waarde kan geschat worden uit halfmaandelijkse waarnemingen over een aantal jaren, waarin het grondwaterregime niet door ingrepen is gewijzigd. Voor de gemiddeld hoogste grondwaterstand worden jaarlijks de 3 hoogste grondwaterstanden gemiddeld over de periode van 1 april tot en met 31 maart (hydrolisch jaar), het gemiddelde van deze jaarlijkse waarden over een periode van tenminste 8 jaar, waarin geen ingrepen hebben plaatsgevonden, wordt gebruikt als GHG.
Voorbeeldhttps://modeldata-nhi-data.deltares.nl/geoserver/MIPWA/ows?SERVICE=WMS
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-2ccdb49b-5227-4f3f-9a09-c62f533732a0, https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/Faciliteiten-Producten/Software-en-modellen/Grondwaterdynamiek/Parameters.htm
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwatertrap#Berekenen_gemiddelde_grondwaterstanden
Afbeelding vantabel met de gemiddelde hoogste- en laagste grondwaterstand per grondwatertrap
Tabel met de gemiddelde hoogste- en laagste grondwaterstand per grondwatertrap.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gemiddelde hoogste wintergrondwaterstandBreder
gemiddelde hoogste wintergrondwaterstandBron van
gemiddelde hoogste wintergrondwaterstandGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
fluctuatie (Begrip)Gerelateerdgemiddelde hoogste wintergrondwaterstand
Rdf.jpgGHG waterschap hunze en Aa's
Gemiddelde hoogste wintergrondwaterstand (beheergebied waterschap Hunze en Aa's)