grondwatertrap


Eigenschappen

Voorkeurslabelgrondwatertrap
AfkortingGT
DefinitieKlasse die gedefinieerd wordt door een zeker GHG- en GLG-traject. Voor de grondwatertrap worden de GHG en GLG in klassen ingedeeld. Typische combinaties van deze klassen vormen dan de Gt.
Synoniemgrondwatertrappen, gt, Gt
Toelichting op definitieEen grondwatertrap geeft een indicatie van de absolute grondwaterstand en de fluctuatie hiervan. De trappen zijn gedefinieerd op basis van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (vaak afgekort als GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). De gemiddeld hoogste grondwaterstand geeft een indicatie van de grondwaterstand in de winter over een langere periode. Andersom geeft de gemiddeld laagste grondwaterstand een indicatie van de grondwaterstanden in de zomer. Grondwatertrappen worden aangegeven met Romeinse cijfers, waarbij een hoger getal aangeeft dat het grondwater overwegend dieper onder maaiveldstaat.
Voorbeeldhttps://modeldata-nhi-data.deltares.nl/geoserver/MIPWA/ows?SERVICE=WMS
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-bfc2751d-bd54-4294-a038-2575f6d14536
Bijna overeenkomsthttps://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/Faciliteiten-Producten/Software-en-modellen/Grondwaterdynamiek/Parameters.htm, https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwatertrap#Berekenen_gemiddelde_grondwaterstanden, www.bodemdata.nl
Afbeelding vantabel met de gemiddelde hoogste- en laagste grondwaterstand per grondwatertrap
Tabel met de gemiddelde hoogste- en laagste grondwaterstand per grondwatertrap.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grondwatertrapBreder
grondwatertrapBron van
grondwatertrapGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
drainage (Begrip)Gerelateerdgrondwatertrap
gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (Begrip)Gerelateerdgrondwatertrap
gemiddelde hoogste wintergrondwaterstand (Begrip)Gerelateerdgrondwatertrap
gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (Begrip)Gerelateerdgrondwatertrap
Rdf.jpgGT kaart waterschap Hunze en Aa's
Grondwatertrappenkaart van het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's (Mipwa 2)