verkeersbord


Eigenschappen

Voorkeurslabelverkeersbord
DefinitieBord waarop een verkeersteken is aangebracht en waarvan de uitvoering wettelijk is voorgeschreven.
Synoniemverkeersborden
Toelichting op definitie(bron: CROW / Aquo / DIV)


Verkeersborden zijn een van de drie soorten verkeerstekens die de wegbeheerder kan gebruiken om het verkeer op de weg te regelen. De andere twee zijn verkeerslichten en wegmarkering. Verkeerstekens in het algemeen en borden in het bijzonder geven aanwijzingen aan verkeersdeelnemers over hoe zich te gedragen op de weg.

Verkeersborden zijn er in verschillende categorieën. Sommige geven verboden weer voor het wegverkeer in het algemeen of bestuurders van bepaalde voertuigen in het bijzonder, andere verkeersborden leggen juist verplichtingen op of geven informatie aan de verkeersdeelnemer. Het uiterlijk van de borden werd het laatst in internationaal verband vastgesteld in 1968 in het Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens.

Naast het wegverkeer zijn er ook verkeersborden in andere vervoerssystemen, zoals in de scheepvaart, op de spoorwegen of op een luchthaven.

Sommige borden zijn niet altijd nodig of gewenst: de wegbeheerder kan dan door middel van een wisselbord (of -wegwijzer) of een elektronisch matrixbord de verkeerssituatie veranderen.

Verkeersborden die gelden op de waterwegen zijn bepaald in het Binnenvaartpolitiereglement. Hierin worden de volgende verkeersborden vastgesteld:

  • Verbodstekens
  • Gebodstekens
  • Beperkingstekens
  • Aanbevelingstekens
  • Aanwijzingstekens
  • Bijkomende tekens
  • Tekens aan kunstwerken
  • Overige aanduidingen
(bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-01588c6d-e404-4eab-aa45-63989224bc30, https://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeersbord
Afbeelding van300px-Verkeersborden_Nederland_1.JPG

Enkele Nederlandse verkeersborden.

bord hoogwater betreden op eigen risico, primaire waterkering, Lauwersoog

bord, verboden te surfen

Borden.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verkeersbordBreder
verkeersbordBron van
verkeersbordGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg