ammonium


Eigenschappen

Voorkeurslabelammonium
AfkortingNH4+(-N)
DefinitieGereduceerde stikstofverbinding.
SynoniemNH4+(-N)
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


Ammonium is een eenwaardig polyatomisch kation met samenstelling NH4+. Het is het geconjugeerde zuur van ammoniak. Het ammoniumion is een zwak zuur. In een basisch milieu zal het zich als een zuur gedragen en een H+-ion afsplitsen. In een meer neutraal en zuur milieu zal het waterstofion aan het ammoniumion gebonden blijven.

In de organische chemie komen ammoniumionen ook voor. In deze ionen zijn een of meer van de waterstofionen door koolstofgroepen vervangen.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-ce995b15-0ff8-45bc-8e30-4fab83d0962d, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ammonium
Afbeelding van375px-Ammonium-3D-balls.png
Ammonium, ofwel NH4.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ammoniumBreder
ammoniumBron van
ammoniumLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg