stikstofverbinding


Eigenschappen

Voorkeurslabelstikstofverbinding
DefinitieElke stikstof bevattende stof, uitgezonderd moleculaire gasvormige stikstof.
Synoniemstikstofverbindingen
Toelichting op definitieKomt vrij bij vergaande stikstofverwijdering. (bron: EGnitraatrichtlijn / Aquo / DIV)


Ongebonden stikstof is een gas dat 78% van lucht uitmaakt. Stikstofverbindingen zijn essentiële bouwstoffen voor alles wat leeft: zonder stikstof kunnen planten geen eiwitten opbouwen. Stikstof wordt opgenomen in de vorm van nitraat- of ammonium-zouten. Bij een overmaat in het milieu worden deze stoffen niet meer allemaal opgenomen en is er sprake van eutrofiëring. Stikstofverbindingen in de lucht dragen bij aan het broeikaseffect.

De Nederlandse overheid streeft voor stikstof in het zeemilieu naar een natuurlijke achtergrondconcentratie van 0,15 mg stikstof per liter zeewater. Met uitzondering van de centrale Noordzee liggen de concentraties dus nog steeds te hoog. In de Westerschelde was er tussen 1975 en 1997 sprake van een dalende trend, in de overige getijden- en kustwateren was de trend slecht licht dalend. Na 1997 stabiliseren de concentraties. (bron: Encyclo NL)
Voorbeeldhttps://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/milieuproblemen/stikstof-in-de-lucht-en-bodem/
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-eba2bf09-077b-429a-936c-fba86ab00d6d, https://www.encyclo.nl/lokaal/10263, http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5604
Afbeelding vanSchadelijke stikstofverbindingen
Schadelijke stikstofverbindingen.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stikstofverbindingBreder
stikstofverbindingBron van
stikstofverbindingDeel van
stikstofverbindingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg