tracé

Eigenschappen

VoorkeurslabeltracéAfgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerk
DefinitieAfgebakende aslijn van een ontworpen dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water., wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen., kanaal of enig ander waterstaatswerkOppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
SynoniemtraceAfgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerk, tracésAfgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerk, tracesAfgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerk, traceetjeAfgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerk, traceetjesAfgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerk, TracéAfgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerk
Toelichting op definitieAfgebakende aslijn van een wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen., spoorweg of waterwegEen aaneengesloten stuk oppervlaktewater, dat als vaarweg in de Wegwijzer voor de binnenscheepvaart is gedefinieerd..

Ligging van de leidingHolle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. in de 3-dimensionale ruimteHet begrip ruimte kan worden beschouwd als het meest centrale begrip van de sociale geografie als wetenschap..

VerzamelingEen manier om de samenhang van een aantal reeksen (exemplaar- en/of raai- en/of gridreeksen) vast te leggen. wegvakken en aansluitingen die binnen het netwerkGeheel van met elkaar verbonden objecten, die gezamenlijk een functie vervullen. een duidelijke eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek., veelal begrensd door knooppuntenPunt waar verschillende waterwegen samenkomen in een hydrodynamisch model..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=29341&type=term
Afbeelding van1%20Situatie%20rond%201365%20met%20nummers_w.jpg

TracéAfgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerk Hunze en Aa (±1370 n.C.)

25%20Trace%CC%81%20omleiding%20uitsnede_w.jpg

TracéAfgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerk Hunze (±1400 n.C.)

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
tracéAfgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerkBreder
  • ongeclassificeerd ding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
tracéAfgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerkBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
tracéAfgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerkGerelateerd
  • alignement (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • waterstaatswerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg