goed

Eigenschappen

Voorkeurslabelgoed
DefinitieJuist, zoals het behoort, zoals verwacht wordt.
Synoniemgoede
Toelichting op definitieIn de filosofie staat het goede voor al datgene wat met instemming wordt begroet, dus positief geëvalueerd. Een moeilijkheid is dat hierbij de taal een rol speelt die de vraag naar wat goed is, al snel versluiert. Zo kan worden gezegd dat het goede datgene is wat wordt goedgekeurd, maar daarmee ontstaat geen verklaring; het begrip goed wordt dan immers met "goed" omschreven, hetgeen niets verduidelijkt. In de oudheid en tot in de middeleeuwen namen vele filosofen het standpunt in dat het goede gelijk moest worden gesteld aan alles wat werkelijk bestond. Modernere opvattingen zijn dat het goede slechts onderdeel uitmaakt van de werkelijkheid, of dat het datgene is wat het belang van de mens dient, of datgene waarbij de mens zich wel bevindt ("zich goed voelt", in alweer een talige tautologie). Het goede kan daarbij in middelen gelegen zijn of in doelen; het kan om zichzelfs wil goed zijn, of ten voordele van iets anders. Daarnaast kan het goede onderscheiden worden als subjectief (goed voor sommigen) of objectief (in het algemeen). (Bron: Wikipedia)
Voorbeeldhttps://www.npostart.nl/wat-is-dan-goed/02-06-2019/VPWON_1305897
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-b4951e76-4802-4de9-9e5d-df5387c47bda, https://nl.wikipedia.org/wiki/Goed_en_kwaad
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
goedBreder
goedBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
goed huisvaderschap (Begrip)Bredergoed
kwaad (Begrip)Gerelateerdgoed
Rdf.jpg