leggerprofiel


Eigenschappen

Voorkeurslabelleggerprofiel
DefinitieHet leggerprofiel wordt vastgesteld op basis van ontwerpberekeningen. Het is het profiel dat theoretisch, met inachtname van eventuele andere functies nodig is om de ontwerpwaterstand te keren.
Synoniemleggerprofielen, ontwerpprofiel, ontwerpprofielen, leggerbakje, leggerbakjes
Toelichting op definitieHet feit dat de waterkering vaak bijvoorbeeld de functie van verkeersdrager heeft, betekent dat het profiel dat wordt ontworpen een andere omvang heeft dan alleen vanuit waterkeringsoogpunt noodzakelijk zou zijn. Dit heeft consequenties voor het beheer (zie verder paragraaf beheersprofiel).
Exacte overeenkomsthttps://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/technische-leidraden/zoeken-technische/@192651/begripsbepalingen-beoordelingsprofiel/
Afbeelding vanfig1.jpg

Voorbeeld leggerprofiel waterkering.

standaard leggerprofiel
Standaard leggerprofiel oppervlaktewaterlichaam.

Leggerprofiel oppervlaktewaterlichaam met plasberm

Leggerprofiel oppervlaktewaterlichaam met plasberm
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
leggerprofielBreder
leggerprofielBron van
leggerprofielGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beoordelingsprofiel (Begrip)Gerelateerdleggerprofiel
ingrijpdiepte (Begrip)Gerelateerdleggerprofiel
onderhoudsdiepte (Begrip)Gerelateerdleggerprofiel
Rdf.jpg