begroeiing

Eigenschappen

VoorkeurslabelbegroeiingBegroeiing is de vegetatie of een aanplant of een beplanting op een bepaalde plaats. Begroeiing kan dus spontaan of natuurlijk zijn (vegetatie), maar ook door menselijk toedoen tot stand gekomen (aanplant of beplanting) of combinaties daarvan.
DefinitieBegroeiingBegroeiing is de vegetatie of een aanplant of een beplanting op een bepaalde plaats. Begroeiing kan dus spontaan of natuurlijk zijn (vegetatie), maar ook door menselijk toedoen tot stand gekomen (aanplant of beplanting) of combinaties daarvan. is de vegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet). of een aanplant of een beplantingGewassen, vaste planten en struiken.Natuurlijke vastgoedobjecten in lijnvormig en/of puntvormig voorkomen. op een bepaalde plaats. BegroeiingBegroeiing is de vegetatie of een aanplant of een beplanting op een bepaalde plaats. Begroeiing kan dus spontaan of natuurlijk zijn (vegetatie), maar ook door menselijk toedoen tot stand gekomen (aanplant of beplanting) of combinaties daarvan. kan dus spontaan of natuurlijk zijn (vegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet).), maar ook door menselijk toedoen tot stand gekomen (aanplant of beplantingGewassen, vaste planten en struiken.Natuurlijke vastgoedobjecten in lijnvormig en/of puntvormig voorkomen.) of combinaties daarvan.
SynoniembegroeiingenBegroeiing is de vegetatie of een aanplant of een beplanting op een bepaalde plaats. Begroeiing kan dus spontaan of natuurlijk zijn (vegetatie), maar ook door menselijk toedoen tot stand gekomen (aanplant of beplanting) of combinaties daarvan.
Toelichting op definitieOm landschappelijke redenen zijn bij ruilverkavelingenRuilverkaveling, ook wel kavelruil genoemd, is een proces waarin eigenaren van een stuk land, de zogenaamde grondgebruikers, kavels met elkaar ruilen. De grondgedachte daarachter is dat alle grondgebruikers er daardoor beter op worden. en andere landinrichtingsprojecten vaak beplantingenNatuurlijke vastgoedobjecten in lijnvormig en/of puntvormig voorkomen. aangelegd. Doordat er weinig beheer werd uitgevoerd, hebben deze beplantingenNatuurlijke vastgoedobjecten in lijnvormig en/of puntvormig voorkomen. zich verder kunnen ontwikkelen tot meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. natuurlijke begroeiingenBegroeiing is de vegetatie of een aanplant of een beplanting op een bepaalde plaats. Begroeiing kan dus spontaan of natuurlijk zijn (vegetatie), maar ook door menselijk toedoen tot stand gekomen (aanplant of beplanting) of combinaties daarvan.. Ruimtelijk voorkomen van vegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet). in samenhang met de plaats waar ze groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan, natuurlijk of aangeplant) hebben aangenomen. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: NPR 4768)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-4ba3e352-2c4c-457c-a510-93fed8db144e, https://nl.wikipedia.org/wiki/Begroeiing, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0370
Afbeelding vanbegroeiing in een sloot


begroeiing in een sloot

begroeiing in een sloot

BegroeiingBegroeiing is de vegetatie of een aanplant of een beplanting op een bepaalde plaats. Begroeiing kan dus spontaan of natuurlijk zijn (vegetatie), maar ook door menselijk toedoen tot stand gekomen (aanplant of beplanting) of combinaties daarvan. in slotenAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
begroeiingBegroeiing is de vegetatie of een aanplant of een beplanting op een bepaalde plaats. Begroeiing kan dus spontaan of natuurlijk zijn (vegetatie), maar ook door menselijk toedoen tot stand gekomen (aanplant of beplanting) of combinaties daarvan.Breder
  • vegetatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
begroeiingBegroeiing is de vegetatie of een aanplant of een beplanting op een bepaalde plaats. Begroeiing kan dus spontaan of natuurlijk zijn (vegetatie), maar ook door menselijk toedoen tot stand gekomen (aanplant of beplanting) of combinaties daarvan.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
begroeiingBegroeiing is de vegetatie of een aanplant of een beplanting op een bepaalde plaats. Begroeiing kan dus spontaan of natuurlijk zijn (vegetatie), maar ook door menselijk toedoen tot stand gekomen (aanplant of beplanting) of combinaties daarvan.Gerelateerd
  • flora (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • vegetatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg