beplanting

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeplantingGewassen, vaste planten en struiken.Natuurlijke vastgoedobjecten in lijnvormig en/of puntvormig voorkomen.
AfkortingKBPNatuurlijke vastgoedobjecten in lijnvormig en/of puntvormig voorkomen.
DefinitieNatuurlijke vastgoedobjectenDe grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. in lijnvormig en/of puntvormig voorkomen.
SynoniembeplantingenNatuurlijke vastgoedobjecten in lijnvormig en/of puntvormig voorkomen.
Toelichting op definitieOnder natuurlijke vastgoedobjectenDe grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. wordt verstaan het gewasEen gewas is een plantensoort, die geteeld wordt voor de productie van planten in de tuinbouw, de akkerbouw en sierteelt. waarmee de grond beplant is. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: AdventusStandaard met afspraken over de opslag en definitie van de gegevens over water. Is opgevolgd door Aquo..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-993ae1d1-b19d-4b54-90fa-01ea9320d672
Afbeelding vanwindsingel_oude_rijnkade.jpg
BeplantingGewassen, vaste planten en struiken.Natuurlijke vastgoedobjecten in lijnvormig en/of puntvormig voorkomen..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beplantingGewassen, vaste planten en struiken.Natuurlijke vastgoedobjecten in lijnvormig en/of puntvormig voorkomen.Breder
  • onroerende zaak (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beplantingGewassen, vaste planten en struiken.Natuurlijke vastgoedobjecten in lijnvormig en/of puntvormig voorkomen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
lijnvormige beplanting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeplantingGewassen, vaste planten en struiken.Natuurlijke vastgoedobjecten in lijnvormig en/of puntvormig voorkomen.
puntvormige beplanting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeplantingGewassen, vaste planten en struiken.Natuurlijke vastgoedobjecten in lijnvormig en/of puntvormig voorkomen.
Rdf.jpg