deflectiemeting


Eigenschappen

Voorkeurslabeldeflectiemeting
DefinitieMeting van de draagkrachteigenschappen van verhardingsconstructie, zandbed en ondergrond d.m.v. doorbuiging metingen
Synoniemdeflectiemetingen, deflectie meting, deflectie metingingen
Toelichting op definitie(Bron: Adventus Wegen / Aquo, vervallen 20201201)


Meting waarmee het draagvermogen van de totale wegconstructie bepaald wordt. Uit de verkregen meetgegevens worden de elasticiteitsmodulussen* van de diverse lagen bepaald. De verhardingsconstructie wordt onderworpen aan een belasting (langzaam rijdende vrachtwagen) terwijl de daardoor veroorzaakte doorbuiging (Dl) van het verhardingsoppervlak wordt gemeten. Het draagvermogen kan dan als volgt bepaald worden: s = E • e waarin: s = draagvermogen [N/mm2]; E = elasticiteitsmodulus [N/mm2]; e = rek = Dl / l [-] waarin: Dl = doorbuiging van de verharding [m]; l = dikte van de verharding [m]. (bron: InfraWiki)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-80df2f76-3497-40d1-804e-bc7068cbf5e4, https://www.infrawiki.nl/index.php/begrippenlijst/299-deflectiemeting
Afbeelding vandraagkracht-hoog-wegennet_desktop_generated_tcm21-135283.jpg
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
deflectiemetingBreder
deflectiemetingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
valgewicht-deflectiemeting (Begrip)Brederdeflectiemeting
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerddeflectiemeting
Rdf.jpg