bevaarbare breedte


Eigenschappen

Voorkeurslabelbevaarbare breedte
DefinitieAanwijzing voor de onder normale omstandigheden beschikbare vaarbreedte, vastgesteld met de voor die vaarweg geëigende meetmethode: betonning, geulen of gegarandeerde bevaarbare breedte.
Synoniembevaarbare breedtes, bevaarbare breedten
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-12121c31-47ce-425d-850c-3a405196c418
Afbeelding vanscheepvaartbord-bpr-c-3-beperkte-breedte-van-doorvaart-of-vaarwater.png
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bevaarbare breedteBreder
bevaarbare breedteBron van
bevaarbare breedteLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg