artesische boring

Eigenschappen

Voorkeurslabelartesische boringBoorgat met een statisch waterniveau boven het topniveau van de aquifer waarin geboord is.
DefinitieBoorgat met een statisch waterniveauKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. boven het topniveau van de aquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt. waarin geboord is.
Synoniemartesische boringenBoorgat met een statisch waterniveau boven het topniveau van de aquifer waarin geboord is.
Toelichting op definitieAls het waterniveauKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. boven grondniveau is dan spreken we over een vrij stromend boorgat tenzij deze afgedekt is.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23901&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
artesische boringBoorgat met een statisch waterniveau boven het topniveau van de aquifer waarin geboord is.Breder
  • boring (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
artesische boringBoorgat met een statisch waterniveau boven het topniveau van de aquifer waarin geboord is.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
artesische boringBoorgat met een statisch waterniveau boven het topniveau van de aquifer waarin geboord is.Gerelateerd
  • artesische bron (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
artesische boringBoorgat met een statisch waterniveau boven het topniveau van de aquifer waarin geboord is.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
artesische omstandigheden (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdartesische boringBoorgat met een statisch waterniveau boven het topniveau van de aquifer waarin geboord is.
Rdf.jpg