certificaat


Eigenschappen

Voorkeurslabelcertificaat
DefinitieDocument afgegeven door een onafhankelijke instelling (bijvoorbeeld een certificatie-instelling) dat aangeeft dat een product, proces, dienst of systeem voldoet aan gestelde eisen.
Synoniemcertificaten
Toelichting op definitie(bron: Nomenclatuur van weg en verkeer)


Document dat bewijst dat aan vastgelegde specificaties is voldaan. (bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL), code: dt00225 / Taxonomie van documenttypen)

  • 1. Digitaal document dat aantoont dat een product, digitaal systeem of persoon is wie hij zegt dat hij is. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een beveiligde verbinding tot stand te brengen. Een erkende instantie (Certificate Authority) geeft het document uit.
  • 2. Een verklaring van een onafhankelijke instantie waarin staat dat een product, proces of persoon voldoet aan de eisen in het certificaat. (bron: Cybersecurity Woordenboek)
(bron: ABDL)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-5044
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
certificaatBreder
certificaatBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg