bedrijfswater

Eigenschappen

VoorkeurslabelbedrijfswaterGebruikswater op een RWZI , is GEEN drinkwater maar (gefilterd) effluent.
DefinitieGebruikswater op een RWZI , is GEEN drinkwaterWater bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers maar (gefilterd) effluentWater- of afvalwaterlozing van een bepaalde oorsprong, bijv. een rioolwaterzuiveringinrichting, een industrieel proces of een oxidatievijver..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=30139&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bedrijfswaterGebruikswater op een RWZI , is GEEN drinkwater maar (gefilterd) effluent.Breder
  • water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bedrijfswaterGebruikswater op een RWZI , is GEEN drinkwater maar (gefilterd) effluent.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
sproeiwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbedrijfswaterGebruikswater op een RWZI , is GEEN drinkwater maar (gefilterd) effluent.
Rdf.jpg