Archiefbeheercomponent

ArchiMate-element Archiefbeheercomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-1c79bff6-abe6-129f-3dc2-f6602ab207c5
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Archiefbeheercomponent
Documentatie  : Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.

Toelichting:

De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten".
ArchiMate-views  : 
Relaties  :