classificatie


Eigenschappen

Voorkeurslabelclassificatie
DefinitieOnder classificatie verstaat men ten minste drie verschillende zaken: een activiteit, het resultaat daarvan, en het gebruik of toepassen van de resultaten.
Synoniemclassificaties, classificeren
Toelichting op definitieClassificatie in engere zin is het indelen of het classificeren of clusteren van objecten, verschijnselen of processen in groepen op grond van overeenkomsten of verwantschap in eigenschappen of kenmerken. Dit kan leiden tot een classificatiesysteem.

Een classificatie of classificatiesysteem is het resultaat van die activiteiten. Dergelijke systemen kunnen bijvoorbeeld in een schema of in een dendrogram worden weergegeven. In principe zijn er verschillende classificatiesystemen mogelijk op grond van verschillende criteria.

Onder classificeren, rubriceren, diagnosticeren, determineren of identificeren verstaat men ook het toepassen van een bestaand classificatiesysteem. Een object wordt op grond van zijn kenmerken ondergebracht in het classificatiesysteem, omdat, na eventuele tests, ervan uit wordt gegaan dat classificatiesystemen een voorspellende waarde hebben.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Classificatie
Afbeelding vanClassificatie hydro object.jpg
Classificatie van hydro object in oppervlaktewaterlichaam. primair water, secundair water en tertiaire wateren.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
classificatieBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
chorologische classificatie (Begrip)Brederclassificatie
collector (Begrip)Brederclassificatie
determinatie (Begrip)Brederclassificatie
taxon (Begrip)Gerelateerdclassificatie
vaarwegcategorie (Begrip)Gerelateerdclassificatie
Rdf.jpg