windmolen


Eigenschappen

Voorkeurslabelwindmolen
DefinitieWindmolens zijn molens die de bewegingsenergie van de lucht (wind) omzetten in rotatie-energie van de wieken, die dan nuttig kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het opwekken van elektriciteit (windturbine), het persen van olie uit oliehoudende zaden (oliemolen), het malen van graan (korenmolen), het zagen van hout (zaagmolen) of het verplaatsen van water (poldermolen).
Synoniemwindmolens
Toelichting op definitieBij windmolens kan men twee hoofdtypen onderscheiden:
  • de vaak 'industriële' windmolens die dienen om elektriciteit op te wekken en in de laatste decennia van de twintigste eeuw als energiebron steeds belangrijker zijn geworden, zie daarvoor windturbine;
  • de 'traditionele' windmolens, die tot in de achttiende eeuw van grote betekenis waren.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Windmolen, http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9331
Afbeelding vanwindmolen

Moderne windmolen, werk in uitvoering. Veendam nabij N33.

kantelstuw met zonnepaneel en windmolen

kantelstuw met zonnepaneel en windmolen

Kantelstuw met zonnepaneel en windmolen.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
windmolenBreder
windmolenBron van
windmolenDeel van
windmolenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
windgenerator (Begrip)Gerelateerdwindmolen
Rdf.jpg