poldermolen

Eigenschappen

VoorkeurslabelpoldermolenWindgedreven molen die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig water.
DefinitieWindgedreven molenVan oorsprong door de wind of water aangedreven maalinrichting en dergelijke (niet voor bemaling), dan wel door de de wind aangedreven turbine voor het opwekken van elektriciteit. die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)..
SynoniempoldermolensWindgedreven molen die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig water., molengemaalWindgedreven molen die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig water., molengemalenWindgedreven molen die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig water.
Toelichting op definitieEen poldermolenWindgedreven molen die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig water. of molengemaalWindgedreven molen die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig water. is een windmolenWindmolens zijn molens die de bewegingsenergie van de lucht (wind) omzetten in rotatie-energie van de wieken, die dan nuttig kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het opwekken van elektriciteit (windturbine), het persen van olie uit oliehoudende zaden (oliemolen), het malen van graan (korenmolen), het zagen van hout (zaagmolen) of het verplaatsen van water (poldermolen). die water van een lager niveau naar een hoger niveau verplaatst. Men spreekt ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. van watermolenEen watermolen is een molen die het stromen of vallen van water, bijvoorbeeld in een beek of een rivier, door middel van een waterrad omzet in rotatie-energie, die nuttig kan worden gebruikt voor het malen van graan of het persen van olie., maar dat geeft verwarring met het het type door water aangedreven molenVan oorsprong door de wind of water aangedreven maalinrichting en dergelijke (niet voor bemaling), dan wel door de de wind aangedreven turbine voor het opwekken van elektriciteit.. Dit type molenVan oorsprong door de wind of water aangedreven maalinrichting en dergelijke (niet voor bemaling), dan wel door de de wind aangedreven turbine voor het opwekken van elektriciteit. komt vooral voor in de poldergebieden van Midden- en West-Nederland. Ook in Vlaanderen hebben poldermolensWindgedreven molen die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig water. gestaan, onder meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. in De Moeren in West-Vlaanderen.

Anders dan de industriemolen zoals een korenmolen, een papiermolen of een zaagmolen waar de bewerking en productie van materialen een verkoopbaar product oplevert, is de poldermolenWindgedreven molen die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig water. wellicht het enige type molenVan oorsprong door de wind of water aangedreven maalinrichting en dergelijke (niet voor bemaling), dan wel door de de wind aangedreven turbine voor het opwekken van elektriciteit. waar geen direct gewin voor de molenaar verkregen wordt. De poldermolenWindgedreven molen die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig water. is meestal in het bezit van een waterschapGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd., dat de molenaar voor bewezen diensten beloont.

Bij een poldermolenWindgedreven molen die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig water. is het aangedreven werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. (de vijzelApparaat voor het verpompen van vloeistoffen door het ronddraaien van een as met daarop spiraalvormige, doorlopende schoepen. of het scheprad) vast opgesteld. Bij een houten achtkante poldermolenWindgedreven molen die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig water. is de kap draaibaar en bij een wipmolen en spinnenkop het bovenhuis, waardoor de wiekenEen wijk is een zijkanaal in een verveningsgebied. Een wijk werd gegraven voor de afwatering van het veen en de afvoer van de turf per schip. Daarna werden ze gebruikt om aardappelen en suikerbieten over te vervoeren richting het hoofdkanaal (diep). op de windBewegende lucht. gekruid worden. Bij de spinnenkopmolen is de ondertoren lager en de kop hoger in vergelijking met de wipmolen. De grootte van de molenVan oorsprong door de wind of water aangedreven maalinrichting en dergelijke (niet voor bemaling), dan wel door de de wind aangedreven turbine voor het opwekken van elektriciteit. is niet bepalend, kleine wipmolens zijn kleiner dan grote spinnenkopmolens. De tjasker is nog kleiner, rust op een paal of bokHoogteligging t.o.v. NAP van de binnen-onderkant-buis van de leiding. en is geheel draaibaar. Ook is er nog een weidemolen, die zichzelf op de windBewegende lucht. zet.
Voorbeeldhttps://www.molens.nl/molen/zoek-een-molen/molendetail/de-helper-280/molendetail/de-witte-molen-245/
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/c2b4b24a-2fef-40dc-afe4-4baceed83a35, https://nl.wikipedia.org/wiki/Poldermolen
Afbeelding vanfit.jpg


poldermolen

poldermolen

poldermolen

PoldermolenWindgedreven molen die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig water. De Witte MolenVan oorsprong door de wind of water aangedreven maalinrichting en dergelijke (niet voor bemaling), dan wel door de de wind aangedreven turbine voor het opwekken van elektriciteit., Glimmen.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
poldermolenWindgedreven molen die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig water.Breder
  • oppervlaktewatergemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • molen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
poldermolenWindgedreven molen die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig water.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg326_02.png

500px-MolenVanafDijk.JPG
PoldermolenWindgedreven molen die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig water..