hydro object groepering


Eigenschappen

Voorkeurslabelhydro object groepering
DefinitieEen samenvoeging van hydro objecten die samen één geheel vormen waaraan homogene kenmerken zijn toe te kennen.
SynoniemHydroObjectGroepering, hydroobjectgroepering, Hydro Object Groepering, hydro-object groepering, hydroobject groepering
Toelichting op definitieEen samenvoeging van HydroObjecten met homogene kenmerken, zoals:
  • Naam van het water (bv 'Kanaal door Voorne', of 'Het Spui')
  • Functies voor oppervlaktewater
Met homogene kenmerken worden geen afmetingen bedoeld, zoals bodemhoogte, bodembreedte etc.
Exacte overeenkomsthttps://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.0/Objectenhandboek%20DAMO%202.0/HTML/HydroObjectGroepering.html
Afbeelding vanDAMO functioneel model aggregatieobject
DAMO functioneel model aggregatieobject hydro object en vaarweg.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hydro object groeperingBreder
hydro object groeperingBron van
hydro object groeperingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
hydro object (Werkinstructie)Gerelateerdhydro object groepering
Rdf.jpg