hydro object

 
IcoonWerkinstructie.png
Een werkinstructie is een instructie om bepaalde werkzaamheden zelfstandig uit te kunnen voeren.

Eigenschappen

Voorkeurslabelhydro object
DefinitieHydroObjecten dienen:
 • geknipt te worden op:
  • de kleinste homogene (geometrische) eenheid van het oppervlaktewatersysteem (ieder kenmerk van HydroObject dat wijzigt);
  • een peilregulerend kunstwerk;
  • een uitmonding van een zijbeek.
 • topologisch exact op elkaar aan te sluiten, door aan elkaar te snappen.
  • geen gaten tussen de hydro objecten
  • geen overlap tussen de hydro objecten
  • zich zelf snijdende hydro objecten zijn niet toegestaan.
  • zich zelf overlappende hydro objecten zijn niet toegestaan
 • in de goede richting getekend te worden (stroomafwaarts).

 • Als het HydroObject niet op de legger staat, krijgt het de categorie 'overig'. De categorie 'tertiair' niet meer gebruiken. De onderhoudsplichtige van een overige watergang is in principe niet het waterschap.
 • Kwelsloten achter waterkeringen ook als watergang vastleggen (type dijksloot).
 • het attribuut 'kanovaart' wordt geleverd door / is nodig voor Waterschapsverordening.
 • het attribuut 'onttrekken toegestaan' wordt geleverd door / is nodig voor Waterschapsverordening.
 • HydroObject en Oppervlaktewaterlichaam aan elkaar relateren..... nog verder uitwerken


Bij HydroObjectGroepering worden enkel de natuurbeken die door de Provincie worden aangewezen, vastgelegd bij functieOppervlaktewater.
Toelichting op definitieHet HydroObject is het basisgegeven van de waterloop. In de volksmond ook wel ‘de as van de waterloop’ (lijn). Voor SoortOppwaterkwantiteit en SoortOppwaterkwaliteit zijn domeinlijsten aanwezig. Hierin kan het ‘Type watergang’ vastgelegd worden zoals vanuit de Legger noodzakelijk is, ook o.a. bronbeek. De categorieOppwaterlichaam geeft aan of het een primaire, secundaire of overige waterloop is.
Type werkinstructieinvulafspraak

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hydro objectGerelateerd

Link naar collectie : hydro object

Andere collecties


Objecttype en attribuutsoort invullen na MIM training