AT bestand

Eigenschappen

VoorkeurslabelAT bestandEen at bestand is en tekstbestand en bevat de fotonamen en de definitieve X,Y,Z,O,P,K van een stereo foto vlucht. Deze gegevens zijn volledig gecontroleerd en/of geaccepteerd op de juiste ligging of andere afwijkingen.
DefinitieEen at bestandEen at bestand is en tekstbestand en bevat de fotonamen en de definitieve X,Y,Z,O,P,K van een stereo foto vlucht. Deze gegevens zijn volledig gecontroleerd en/of geaccepteerd op de juiste ligging of andere afwijkingen. is en tekstbestand en bevat de fotonamen en de definitieve X,Y,ZGetal, dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie.,O,P,KEenheid van thermodynamische temperatuur, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de constante van Boltzmann k, die is vastgesteld op 1,380 649 × 10-23, uitgedrukt in de eenheid J•K-1, waarbij J•K-1 gelijk is aan kg•m2•s-2•K-1 en de kilogram, de meter en de seconde volgen uit h, c en de cesiumfrequentie. van een stereo fotoLuchtfoto's worden ingewonnen als stereofoto's. Stereofoto's (van de voorjaarsvlucht) hebben in de vliegrichting een overlap van 60% of 80% en in de langsrichting 60% of 30%. De stereofoto's zijn geometrisch gecorrigeerd door ze in te passen op paspunten die in het terrein zijn aangebracht. vlucht. Deze gegevens zijn volledig gecontroleerd en/of geaccepteerd op de juiste ligging of andere afwijkingen.
SynoniemAT bestandenEen at bestand is en tekstbestand en bevat de fotonamen en de definitieve X,Y,Z,O,P,K van een stereo foto vlucht. Deze gegevens zijn volledig gecontroleerd en/of geaccepteerd op de juiste ligging of andere afwijkingen., AT fileEen at bestand is en tekstbestand en bevat de fotonamen en de definitieve X,Y,Z,O,P,K van een stereo foto vlucht. Deze gegevens zijn volledig gecontroleerd en/of geaccepteerd op de juiste ligging of andere afwijkingen., AT filesEen at bestand is en tekstbestand en bevat de fotonamen en de definitieve X,Y,Z,O,P,K van een stereo foto vlucht. Deze gegevens zijn volledig gecontroleerd en/of geaccepteerd op de juiste ligging of andere afwijkingen., at-fileEen at bestand is en tekstbestand en bevat de fotonamen en de definitieve X,Y,Z,O,P,K van een stereo foto vlucht. Deze gegevens zijn volledig gecontroleerd en/of geaccepteerd op de juiste ligging of andere afwijkingen., at-filesEen at bestand is en tekstbestand en bevat de fotonamen en de definitieve X,Y,Z,O,P,K van een stereo foto vlucht. Deze gegevens zijn volledig gecontroleerd en/of geaccepteerd op de juiste ligging of andere afwijkingen., at bestandEen at bestand is en tekstbestand en bevat de fotonamen en de definitieve X,Y,Z,O,P,K van een stereo foto vlucht. Deze gegevens zijn volledig gecontroleerd en/of geaccepteerd op de juiste ligging of andere afwijkingen., at bestandenEen at bestand is en tekstbestand en bevat de fotonamen en de definitieve X,Y,Z,O,P,K van een stereo foto vlucht. Deze gegevens zijn volledig gecontroleerd en/of geaccepteerd op de juiste ligging of andere afwijkingen., at-bestandEen at bestand is en tekstbestand en bevat de fotonamen en de definitieve X,Y,Z,O,P,K van een stereo foto vlucht. Deze gegevens zijn volledig gecontroleerd en/of geaccepteerd op de juiste ligging of andere afwijkingen., at-bestandenEen at bestand is en tekstbestand en bevat de fotonamen en de definitieve X,Y,Z,O,P,K van een stereo foto vlucht. Deze gegevens zijn volledig gecontroleerd en/of geaccepteerd op de juiste ligging of andere afwijkingen.
Toelichting op definitieHet waterschap ontvangt via Beeldmateriaal/KadasterHet kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Tevens wordt de term gebruikt om de dienst aan te duiden die met het beheer van een dergelijk register is belast. Het kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die gegevens van bepaalde percelen willen weten. ieder jaar AT gegevens van de stereo voorjaarsvlucht en eventuele geleverde stereo zomervlucht.
Voorbeeld2018_03_18_11_03_18_190100131_RGB_hrl 273964.411 546453.217 1632.452 0.1905 0.0184 179.9762
Afbeelding vanvoorbeeld van een AT-bestand
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
AT bestandEen at bestand is en tekstbestand en bevat de fotonamen en de definitieve X,Y,Z,O,P,K van een stereo foto vlucht. Deze gegevens zijn volledig gecontroleerd en/of geaccepteerd op de juiste ligging of andere afwijkingen.Breder
  • fotogrammetrie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
AT bestandEen at bestand is en tekstbestand en bevat de fotonamen en de definitieve X,Y,Z,O,P,K van een stereo foto vlucht. Deze gegevens zijn volledig gecontroleerd en/of geaccepteerd op de juiste ligging of andere afwijkingen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
AT bestandEen at bestand is en tekstbestand en bevat de fotonamen en de definitieve X,Y,Z,O,P,K van een stereo foto vlucht. Deze gegevens zijn volledig gecontroleerd en/of geaccepteerd op de juiste ligging of andere afwijkingen.Gerelateerd
  • fotogrammetrisch project (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
quick AT bestand (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdAT bestandEen at bestand is en tekstbestand en bevat de fotonamen en de definitieve X,Y,Z,O,P,K van een stereo foto vlucht. Deze gegevens zijn volledig gecontroleerd en/of geaccepteerd op de juiste ligging of andere afwijkingen.
Rdf.jpg