stereo luchtfoto


Eigenschappen

Voorkeurslabelstereo luchtfoto
DefinitieLuchtfoto's worden ingewonnen als stereofoto's. Stereofoto's (van de voorjaarsvlucht) hebben in de vliegrichting een overlap van 60% of 80% en in de langsrichting 60% of 30%. De stereofoto's zijn geometrisch gecorrigeerd door ze in te passen op paspunten die in het terrein zijn aangebracht.
Synoniemstereo foto, stereo foto's, stereo luchtfoto's
Toelichting op definitieTen behoeve van kartering kunnen stereofoto's worden gebruikt. De stereofoto's hebben een overlap van minimaal 30% zijwaarts en 60% voorwaarts. Bij de stereofotoset worden naast de digitale fotobestanden ook het bijbehorende calibratierapport en de externe oriëntatieparameters geleverd. De oriëntatieparameters zijn berekend uit een triangulatieproces op basis van voorgemarkeerde paspunten. De stereofoto's voldoen aan de hoogst gangbare eisen die aan dit product worden gesteld.
Exacte overeenkomsthttps://www.amsterdam.nl/stelselpedia/luchtfoto-index/catalogus-lufo/
Bijna overeenkomsthttps://www.slagboomenpeeters.com/nl/ortho-en-stereofotografie
Afbeelding vanOverlap stereo beelden, gemaal Rozema.
Overlap stereo beelden, gemaal Rozema.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stereo luchtfotoBreder
stereo luchtfotoBron van
stereo luchtfotoGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
true orthofoto (Begrip)Brederstereo luchtfoto
JPEG 2000 (Begrip)Gerelateerdstereo luchtfoto
blockfile (Begrip)Gerelateerdstereo luchtfoto
driehoeksmeting (Begrip)Gerelateerdstereo luchtfoto
externe oriëntatieparameters (Begrip)Gerelateerdstereo luchtfoto
fotogrammetrisch project (Begrip)Gerelateerdstereo luchtfoto
interior orientation (Begrip)Gerelateerdstereo luchtfoto
paspunt (Begrip)Gerelateerdstereo luchtfoto
puntenwolk (Begrip)Gerelateerdstereo luchtfoto
stereokarteerstation (Begrip)Gerelateerdstereo luchtfoto
stereokarteren (Begrip)Gerelateerdstereo luchtfoto
Rdf.jpg