administratief voorschrift

Eigenschappen

Voorkeurslabeladministratief voorschriftEen administratieve eis, vermeld in de wvow-vergunning.
DefinitieEen administratieve eis, vermeld in de wvow-vergunningEen door de Minister van Verkeer en Waterstaat, in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater, gegeven toestemming om onder bepaalde voorschriften, bepaalde hoeveelheden afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, met of zonder behulp van een werk, direct of indirect te lozen op oppervlaktewateren..
Synoniemadministratieve voorschriftenEen administratieve eis, vermeld in de wvow-vergunning.
Toelichting op definitieBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.: RWS-A, 1997 / RWS-R, 1996: Boog, T. H. M. van der, Gegevenswoordenboek Bestuurlijk-Juridische Zaken Klaswat en Wvo, EDS, nr. A2403-R-3, 15 mei 1996, pag. 36.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-118abc6f-34ab-41da-8843-7bab2f46c960

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
administratief voorschriftEen administratieve eis, vermeld in de wvow-vergunning.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
administratief voorschriftEen administratieve eis, vermeld in de wvow-vergunning.Deel van
  • wvow-vergunning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
administratief voorschriftEen administratieve eis, vermeld in de wvow-vergunning.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
wvow-vergunning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanadministratief voorschriftEen administratieve eis, vermeld in de wvow-vergunning.
Rdf.jpg