voor menselijke consumptie bestemd water


Eigenschappen

Voorkeurslabelvoor menselijke consumptie bestemd water
DefinitieAl het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding of andere huishoudelijke doeleinden, zowel in openbare als in particuliere gebouwen en terreinen, ongeacht de herkomst en of het water wordt geleverd via een distributienet, geleverd uit een tankschip of in flessen of in verpakkingen wordt gedaan, met inbegrip van bronwater én al het water dat in levensmiddelenbedrijven wordt gebruikt voor de vervaardiging, de behandeling, de conservering of het in de handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde producten of stoffen.
Toelichting op definitie(bron: Richtlijn (EU) 2020/2184: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32020L2184 / Aquo)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-3d9496c3-0b60-44a8-a2ae-73b3f9c8bcd3
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
voor menselijke consumptie bestemd waterBreder
voor menselijke consumptie bestemd waterBron van
voor menselijke consumptie bestemd waterGerelateerd
voor menselijke consumptie bestemd waterLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gebotteld water (Begrip)Bredervoor menselijke consumptie bestemd water
consumptief watergebruik (Begrip)Gerelateerdvoor menselijke consumptie bestemd water
leidingwater (Begrip)Gerelateerdvoor menselijke consumptie bestemd water
publiek watersysteem (Begrip)Gerelateerdvoor menselijke consumptie bestemd water
Rdf.jpg