Richting bepalen

ArchiMate-element Richting bepalen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-0ca7af1e-8f89-384d-7282-28e666631a34
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Richting bepalen
Documentatie  : Het vaststellen van een meerjarenprogramma met bijbehorende begroting met als doel het gecontroleerd werken aan realisatie van een of meer doelen, initieel of bijstellend naar aanleiding van evaluatie.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het vaststellen van een meerjarenprogramma met bijbehorende begroting met als doel het gecontroleerd werken aan realisatie van een of meer doelen, initieel of bijstellend naar aanleiding van evaluatie. (BusinessProcess) Richting bepalen De bedrijfsfunctie Besturing is ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. (BusinessFunction) Besturing Het vaststellen van een integrale watervisie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn. (BusinessProcess) Vaststellen Watervisie Het vaststellen van een meerjarenprogramma met bijbehorende begroting met als doel het gecontroleerd werken aan realisatie van een of meer doelen, initieel of bijstellend naar aanleiding van evaluatie. (BusinessProcess) Vaststellen Waterbeheerp- rogramma Het doorvertalen van het bestuursakkoord in een meerjarenafspraak. Hierin wordt afgesproken welke programma's nodig zijn voor het wenselijk geachte beleid en welke gevolgen deze programma"s hebben voor de financiën. (BusinessProcess) Doorvertalen Bestuursakko- ord Het identificeren en selecteren van partners ten behoeve van (keten)samenwerking op strategisch niveau. Dit kan volgen uit de doorvertaling van het bestuursakkoord, als het voor realisatie van de daarin gestelde langetermijndoelen nodig is samen te werken met partners. (BusinessProcess) Kiezen partners samenwerking BusinessFunction Samenwerkin- gsvorming BusinessFunction Strategie CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 18-04-2024 00:26:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 18-04-2024 00:26:03 CEST