budget


Eigenschappen

Voorkeurslabelbudget
DefinitieGeheel van personele, materiële en financiële middelen toegekend aan een plan of aan een organisatorische eenheid
Synoniembudgetten, begroting, begrotingen
Toelichting op definitie(Bron: Informatie-analyse operationeel beheer: technisch rapport.)


Een begroting geeft de financiële effecten van een beslissing weer. Begrotingen worden onder andere gebruikt bij elke instelling die met geldstromen te maken heeft, zoals bedrijven, overheden en stichtingen. Een begroting kan gemaakt worden voor een boekjaar, maar ook voor een specifiek project.

De begroting is een iteratieve afstemming tussen de wensen en de mogelijkheden. De afstemming wordt beïnvloed door verschillende factoren:

  • historische financiële gegevens over meerdere jaren,
  • financiële doelen,
  • wetgeving,
  • marktomstandigheden,
  • wijzigingen in bedrijfsbeleid.


Per periode van een boekjaar worden de financiële resultaten en verwachtingen opgesteld. De begroting wordt vaak voorgelegd aan belanghebbenden ter goedkeuring. Periodiek worden de resultaten vergeleken met de begroting. Wanneer de begroting niet gehaald dreigt te worden moet er ingegrepen worden. Aan het eind van het boekjaar wordt een jaarrekening opgesteld. Afwijkingen tussen de begroting en de jaarrekening worden geanalyseerd.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Begroting, https://www.aquo.nl/index.php/Id-81a15155-4acf-44a8-9d33-97e8651d6bcf, https://www.aquo.nl/index.php/Id-9b238a08-0461-4e4b-8f25-daa2198dc445
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
budgetBreder
budgetBron van
budgetLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
budgetaanvraag (Begrip)Brederbudget
deelbudget (Begrip)Brederbudget
verantwoordingsrapportage (Begrip)Gerelateerdbudget
Rdf.jpg