Calamiteitenzorg

ArchiMate-element Calamiteitenzorg
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-fd07777d-ffdd-aecb-9a22-d1b2413c022d
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Calamiteitenzorg
Documentatie  : De bedrijfsfunctie Calamiteitenzorg is ervoor verantwoordelijk dat het waterschap voorbereidt is op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :