referentiële integriteit


Eigenschappen

Voorkeurslabelreferentiële integriteit
DefinitieDe mate waarin data verwijzen naar bestaande data.
Toelichting op definitieReferentiële integriteit gaat over of verwijzingen tussen data kloppen. Dergelijke verwijzingen zitten in database definities typisch in foreign key constraints. De waarde van een attribuut dat een dergelijke constraint kent moet dan verwijzen naar de primaire sleutel van een ander informatieobject. Dit kan dicht aanliggen tegen domeinconsistentie, als de data waarnaar wordt gerefereerd referentiedata zijn (waar domeinwaarden bij horen). We beperken referentiële integriteit in deze context daarom tot die verwijzingen die een sleutel bevatten (foreign key constraint). Dat in tegenstelling tot verwijzigingen waarbij de waarde van de verwijzing zelf betekenisvol is. Merk op dat onderdeel van deze indicator alleen is of er een verwijzing is naar een bestaand informatieobject, en niet of de verwijzing zelf correct is. Zo kan er naar een verkeerd informatieobject worden verwijzen, terwijl de dataset toch referentieel integer is. De correctheid van de waarde is onderdeel van de indicator thematische nauwkeurigheid. (bron: ArchiXL)
Exacte overeenkomsthttps://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/ReferentiëleIntegriteit
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
referentiële integriteitBreder
referentiële integriteitBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg