Opstellen Jaarplan

ArchiMate-element Opstellen Jaarplan
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-d86b0326-2249-3016-381b-16c71f0de2c8
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Opstellen Jaarplan
Documentatie  : Het opstellen van een in aantallen uitgewerkt plan voor toekomstige activiteiten, ten behoeve van leiding en controle; kwantitatieve uitwerking van een actieprogramma dat in een bepaalde periode uitgevoerd moet worden.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :