afvoerfrequentie

Eigenschappen

VoorkeurslabelafvoerfrequentieHet aantal keren dat een bepaalde afvoer in een zekere periode wordt bereikt of overschreden.
DefinitieHet aantal keren dat een bepaalde afvoer in een zekere periodeBepaalde tijdsduur. wordt bereikt of overschreden.
SynoniemafvoerfrequentiesHet aantal keren dat een bepaalde afvoer in een zekere periode wordt bereikt of overschreden.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=25037&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afvoerfrequentieHet aantal keren dat een bepaalde afvoer in een zekere periode wordt bereikt of overschreden.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
afvoerfrequentieHet aantal keren dat een bepaalde afvoer in een zekere periode wordt bereikt of overschreden.Gerelateerd
  • afvoerbare neerslag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afvoerfrequentieHet aantal keren dat een bepaalde afvoer in een zekere periode wordt bereikt of overschreden.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afvoer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdafvoerfrequentieHet aantal keren dat een bepaalde afvoer in een zekere periode wordt bereikt of overschreden.
Rdf.jpg