inrichtingselement waterkering


Eigenschappen

Voorkeurslabelinrichtingselement waterkering
DefinitieRuimtelijk object al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de waterkering.
Synonieminrichtingselementen waterkering, inrichtingselementen waterkeringen
Toelichting op definitieRuimtelijk object, punt- of lijnvormig, al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de waterkering.
Afbeelding vanDAMO functioneel model inrichtingselementen kering
DAMO functioneel model inrichtingselementen kering
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
inrichtingselement waterkeringBreder
inrichtingselement waterkeringBron van
inrichtingselement waterkeringGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aansluitconstructie (Begrip)Deel vaninrichtingselement waterkering
bestorting (Begrip)Deel vaninrichtingselement waterkering
drainagebuis (Begrip)Deel vaninrichtingselement waterkering
drainageput (Begrip)Deel vaninrichtingselement waterkering
weesconstructie (Begrip)Deel vaninrichtingselement waterkering
zinkstuk (Begrip)Deel vaninrichtingselement waterkering
Rdf.jpg