auxiliary file

Eigenschappen

Voorkeurslabelauxiliary fileEen hulpbestand (.aux of .aux.xml) vergezelt het raster op dezelfde locatie en slaat eventuele aanvullende informatie op die niet in het rasterbestand zelf kan worden opgeslagen.
DefinitieEen hulpbestand (.auxEen hulpbestand (.aux of .aux.xml) vergezelt het raster op dezelfde locatie en slaat eventuele aanvullende informatie op die niet in het rasterbestand zelf kan worden opgeslagen. of .aux.xmlEen hulpbestand (.aux of .aux.xml) vergezelt het raster op dezelfde locatie en slaat eventuele aanvullende informatie op die niet in het rasterbestand zelf kan worden opgeslagen.) vergezelt het rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen. op dezelfde locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. en slaat eventuele aanvullende informatie op die niet in het rasterbestand zelf kan worden opgeslagen.
Synoniem.auxEen hulpbestand (.aux of .aux.xml) vergezelt het raster op dezelfde locatie en slaat eventuele aanvullende informatie op die niet in het rasterbestand zelf kan worden opgeslagen., .aux.xmlEen hulpbestand (.aux of .aux.xml) vergezelt het raster op dezelfde locatie en slaat eventuele aanvullende informatie op die niet in het rasterbestand zelf kan worden opgeslagen.
Toelichting op definitieDe projectieEen kaartprojectie is een methode om het gebogen oppervlak van de Aarde over te brengen op een vlakke kaart. Als wordt afgezien van de afplatting van de Aarde, is dit wiskundig een afbeelding van een boloppervlak of een deel daarvan op een plat vlak. van een puntenwolkEen puntenwolk is een eindige verzameling punten in twee of meer dimensies. wordt o.a. opgeslagen in de .auxEen hulpbestand (.aux of .aux.xml) vergezelt het raster op dezelfde locatie en slaat eventuele aanvullende informatie op die niet in het rasterbestand zelf kan worden opgeslagen. fileEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken..
Afbeelding vanLaz bestand met bijbehorende peramide file (.lod) en .aux hulp bestand.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
auxiliary fileEen hulpbestand (.aux of .aux.xml) vergezelt het raster op dezelfde locatie en slaat eventuele aanvullende informatie op die niet in het rasterbestand zelf kan worden opgeslagen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
auxiliary fileEen hulpbestand (.aux of .aux.xml) vergezelt het raster op dezelfde locatie en slaat eventuele aanvullende informatie op die niet in het rasterbestand zelf kan worden opgeslagen.Gerelateerd
  • las (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • laz (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • puntenwolk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg