flora- en faunawet


Eigenschappen

Voorkeurslabelflora- en faunawet
DefinitieDe Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten. In de Flora- en faunawet zijn EU-richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtijn, Vogelrichtlijn) en het internationale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten.
Synoniemflora en faunawet
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-f7dbea5d-5033-4d3f-98b6-5f89ac60e1b5

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
flora- en faunawetBreder
flora- en faunawetBron van
flora- en faunawetGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg