RxM00FC02C300002ACF00000000S_M00FC02C300002AD200000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP005-Beheren Tijd- en meetreeksen > Vormen > RxM00FC02C300002ACF00000000S_M00FC02C300002AD200000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C300002ACF00000000S_M00FC02C300002AD200000000S
Vorm-id  : Id-1b7429df-e321-df52-24f9-aa9c5eadae0b
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP005-Beheren Tijd- en meetreeksen
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : RxM00FC02C300002ACE00000000S_M00FC02C300002AD200000000S
ArchiMate-element  : WISKI (ApplicationComponent)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 601
Y-coördinaat  : 546
Z-coördinaat  : 2
Breedte  : 133
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ccffff
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :