RxM00FC02C3000077EF00000000R_M00FC02C300002AD200000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP005-Beheren Tijd- en meetreeksen > Verbindingslijnen > RxM00FC02C3000077EF00000000R_M00FC02C300002AD200000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C3000077EF00000000R_M00FC02C300002AD200000000S
Verbindingslijn-id  : Id-f9868716-9c15-e4e2-ba8a-ad3b5805fb18
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP005-Beheren Tijd- en meetreeksen
ArchiMate-relatie  : WISKI realiseert Registreren tijd- en meetgegevens (RealizationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C300002ACF00000000S_M00FC02C300002AD200000000S (WISKI)
Naar vorm  : RxM00FC02C300002ADB00000000S_M00FC02C300002AD200000000S (Registreren tijd- en meetgegevens)
Z-coördinaat  : 19
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :