actief peilbeheer

Eigenschappen

Voorkeurslabelactief peilbeheerPeilaanpassing ten gevolge van peilbesluit actief realiseren.
DefinitiePeilaanpassing ten gevolge van peilbesluitBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen. actief realiseren.
Toelichting op definitieNiet wachten totdat gewenste droogleggingHet hoogteverschil tussen de waterspiegel in een waterloop en het grondoppervlak. door maaivelddaling ontstaat.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=27597&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
actief peilbeheerPeilaanpassing ten gevolge van peilbesluit actief realiseren.Breder
  • peilbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
actief peilbeheerPeilaanpassing ten gevolge van peilbesluit actief realiseren.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg