drooglegging

Eigenschappen

VoorkeurslabeldroogleggingHet hoogteverschil tussen de waterspiegel in een waterloop en het grondoppervlak.
DefinitieHet hoogteverschil tussen de waterspiegelDe snijlijn van het watervlak ter hoogte van het peil met de aangrenzende gronden.Het grensvlak tussen water en lucht. in een waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. en het grondoppervlak.
Toelichting op definitieHoogteverschil tussen water en maaiveldHoogteligging van het grondoppervlak in een gebied, met uitzondering van taluds en bermen of andere (kunstmatige) verhogingen dan wel verlagingen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=24641&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Drooglegging_(waterbeheer)
Afbeelding vandrooglegging
DroogleggingHet hoogteverschil tussen de waterspiegel in een waterloop en het grondoppervlak..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
droogleggingHet hoogteverschil tussen de waterspiegel in een waterloop en het grondoppervlak.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
droogleggingHet hoogteverschil tussen de waterspiegel in een waterloop en het grondoppervlak.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
ontwateringsdiepte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerddroogleggingHet hoogteverschil tussen de waterspiegel in een waterloop en het grondoppervlak.
Rdf.jpg