denitrificatie


Eigenschappen

Voorkeurslabeldenitrificatie
DefinitieDe vermindering van het nitraat- en nitrietgehalte door het vrijkomen van stikstof of distikstofmonoxide, gewoonlijk door bacteriële activiteit onder anaërobe omstandigheden. 
Synoniemdenitrificaties
Toelichting op definitieDenitrificatie is een belangrijk proces in de stikstofkringloop waarbij bacteriën nitraat omzetten in stikstofgas. Hierdoor kan deze vorm van stikstof niet langer door planten gebruikt worden. Denitrificatie is de algemene term voor omzetting van nitraat naar N2 (stikstof), Nitraat wordt gevormd door de oxidatie van stikstof, dit proces heet nitrificatie (ammoniumnitraat). Ammonificatie gaat hieraan vooraf, ureum (door middel van urobacteriën) en dood organisch materiaal worden omgezet in ammoniak, en daarna in ammonium.
Voorbeeldhttps://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/luchtwassers/opbouw/behandeling/denitrificatie/
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Denitrificatie
Afbeelding vanNitrogen_Cycle_Dutch_text.jpg
Stikstofkringloop.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
denitrificatieBreder
denitrificatieBron van
denitrificatieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
nitrificatie (Begrip)Gerelateerddenitrificatie
Rdf.jpg