bacterie


Eigenschappen

Voorkeurslabelbacterie
DefinitieEen groep van eencellige micro-organismen, die geen celkern hebben en soms in kolonies leven
Synoniembacteriën, Bacteria, Eubacteria
Toelichting op definitieHet erfelijk materiaal ligt bij bacteriën los in het cytoplasma. Het DNA bestaat meestal uit één enkel ringvormig chromosoom, vaak vergezeld van een of meer plasmiden, die ook genetische informatie bevatten. Bacteriën kunnen onderling plasmiden uitwisselen, waardoor zij recombineren. Op deze wijze kunnen voortdurend nieuwe bacteriestammen ontstaan. Bacteriën vallen onder de groep SchimmelBacterieVirus in de domeintabel Parameter. Hieronder vallen ook de cyanobacteriën/blauwalgen. (bron: Aquo)


Een grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern. (bron: DIV)
De bacteriën (Bacteria of Eubacteria) vormen een domein van eencellige, soms in kolonies levende micro-organismen. Een bacterie heeft geen celkern en is dus een prokaryoot: het erfelijk materiaal ligt los in het cytoplasma. Het DNA bestaat meestal uit één enkel ringvormig chromosoom, vaak vergezeld van een of meer plasmiden, die eveneens genetische informatie bevatten. Bacteriën kunnen onderling plasmiden uitwisselen (conjugatie), waardoor zij recombineren. Op deze wijze kunnen voortdurend nieuwe bacteriestammen ontstaan.

Bacteriën kunnen zich snel vermeerderen door binaire deling. Bacteriën zijn over het algemeen zo klein, dat zij alleen onder een microscoop zichtbaar zijn.

Behalve het taxonomische domein van de Bacteria (de "echte" bacteriën), werden vroeger ook de Archaea als "(oer)bacteriën" aangeduid. De Archaea vormen echter een zelfstandig taxonomisch domein van organismen. Bacteria en Archaea hebben, naast hun eencelligheid, gemeen dat hun cellen een celkern missen; ze vormen samen de parafyletische groep die samen prokaryoten worden genoemd. Alle (een- en meercellige) organismen waarvan de cellen wel een celkern bevatten, vormen samen het derde domein der Eukaryota (eukaryoten).

Blauwalgen (blauwwieren, cyanobacteriën) behoren tot het domein van de celkernloze bacteriën en niet tot de informele groep van de eukaryote algen. Wel zijn blauwalgen, net als algen, in staat tot fotosynthese.

Bacteriën worden bestudeerd in de microbiologie, de medische microbiologie en de medische bacteriologie.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-ca2a33bd-9f7c-467d-b8a4-784c07bf5c3b, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacteriën
Afbeelding vanistock_000045612944_large.jpg

Campylo bacterie

legionella1.jpg

Legionella bacterie.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bacterieBreder
bacterieBron van
bacterieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
blauwalg (Begrip)Brederbacterie
clostridium botulinum (Begrip)Brederbacterie
helicobacter bacteriën (Begrip)Brederbacterie
prokaryoot (Begrip)Brederbacterie
botulisme (Begrip)Gerelateerdbacterie
heterotrofie (Begrip)Gerelateerdbacterie
nitrificatie (Begrip)Gerelateerdbacterie
Rdf.jpg