bacterie

Eigenschappen

VoorkeurslabelbacterieEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern.
DefinitieEen grote groep van microscopische eencellige organismenLevend biologisch wezen. met een actieve stofwisseling en met een disperse kern.
SynoniembacteriënEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern.
Toelichting op definitieDe bacteriënEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern. (Bacteria of Eubacteria) vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. een domein van eencellige, soms in kolonies levende micro-organismenLevend biologisch wezen.. Een bacterieEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern. heeft geen celkern en is dus een prokaryoot: het erfelijk materiaal ligt los in het cytoplasma. Het DNA bestaat meestal uit één enkel ringvormig chromosoom, vaak vergezeld van een of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. plasmiden, die eveneens genetische informatie bevatten. Bacteriën kunnen onderling plasmiden uitwisselen (conjugatie), waardoor zij recombineren. Op deze wijze kunnen voortdurend nieuwe bacteriestammen ontstaan.

Bacteriën kunnen zich snel vermeerderen door binaire deling. Bacteriën zijn over het algemeen zo klein, dat zij alleen onder een microscoop zichtbaar zijn.

Behalve het taxonomische domein van de Bacteria (de "echte" bacteriënEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern.), werden vroeger ook de Archaea als "(oer)bacteriënEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern." aangeduid. De Archaea vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. echter een zelfstandig taxonomischDe hiërarchische ordening van Activiteiten en Onderwerpen. domein van organismenLevend biologisch wezen.. Bacteria en Archaea hebben, naast hun eencelligheid, gemeen dat hun cellen een celkern missen; ze vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. samen de parafyletische groep die samen prokaryoten worden genoemd. Alle (een- en meercellige) organismenLevend biologisch wezen. waarvan de cellen welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. een celkern bevatten, vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. samen het derde domein der Eukaryota (eukaryotenEen- of meercellig organisme waarvan iedere cel minstens één celkern bevat. Naast een celkern hebben de meeste eukaryotische cellen ook andere organellen, zoals mitochondriën en een golgiapparaat.).

Blauwalgen (blauwwierenEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen., cyanobacteriënDe meest eenvoudige algen, die soms door hun primitieve bouw bij de bacteriën worden ingedeeld.) behoren tot het domein van de celkernloze bacteriënEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern. en niet tot de informele groep van de eukaryote algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen.. WelGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. zijn blauwalgenEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen., net als algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen., in staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. tot fotosynthese.

Bacteriën worden bestudeerd in de microbiologie, de medische microbiologie en de medische bacteriologie.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23387&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacteriën
Afbeelding vanistock_000045612944_large.jpg

Campylo bacterieEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern.

legionella1.jpg

Legionella bacterieEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bacterieEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern.Breder
  • organisme (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bacterieEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bacterieEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
blauwalg (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbacterieEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern.
clostridium botulinum (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbacterieEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern.
helicobacter bacteriën (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbacterieEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern.
botulisme (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbacterieEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern.
Rdf.jpg