Eigenschap:Voorkeurslabel

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel). Naamgeving bij voorkeur in kleine letters en enkelvoud.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 50 pages using this property.
0
06-GPS  +
06-GPS referentiestation  +
1
1% norm  +
1d-alfanumerieke-constante  +
1d-berekening  +
1d-bodemsprong  +
1d-brugpijler  +
1d-constante  +
1d-duiker  +
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel  +
1d-dwarsprofiel  +
1d-dwarsprofiel-cirkelboog  +
1d-dwarsprofiel-lijn  +
1d-dwarsprofiel-trapezium  +
1d-functie(t)  +
1d-functie(u)  +
1d-gebied  +
1d-gemaal  +
1d-hevel  +
1d-interne randvoorwaarde  +
1d-knooppunt  +
1d-kunstwerk  +
1d-kunstwerkpunt  +
1d-lozingspunt  +
1d-oppervlaktewatermodel  +
1d-qh-relatie  +
1d-randknooppunt  +
1d-randvoorwaarde  +
1d-rekenpunt  +
1d-schematisatie  +
1d-schematisatiepunt  +
1d-schuifstuw  +
1d-segment  +
1d-segmentpunt  +
1d-segmentpunt-relatie  +
1d-startwaarde  +
1d-stuurwaarde  +
1d-stuw  +
1d-stuw-uitgebreid  +
1d-stuwduiker  +
1d-tijdreeks  +
1d-uitvoerpunt  +
1d-uitvoerpunt-instelling  +
1d-uitvoertraject  +
1d-uitvoerwaarde  +
1d-vak  +
1d-vak afstand  +
1d-vak-uitvoertraject  +
5
5-jaarlijkse toetsing  +
A
ABDL begrippen  +