irrationeel getal

Eigenschappen

Voorkeurslabelirrationeel getalEen irrationaal getal is een reëel getal dat niet een rationaal getal is.
DefinitieEen irrationaal getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. is een reëel getalGetal, dat eenduidig overeenkomt met een punt op een rechte lijn. Deze rechte wordt de getallenas, getallenlijn, getallenrechte of reële rechte genoemd. Zo kunnen we ons intuïtief de verzameling van de reële getallen, die wordt genoteerd als R en soms het continuüm wordt genoemd, voorstellen. dat niet een rationaal getalGetal, dat de verhouding vormt van twee gehele getallen, waarvan het tweede niet nul is. is.
Publieksvriendelijke toelichtingnatuurlijke getallenGetal, dat het resultaat is van een telling van een eindig aantal dingen., gehele getallenGetal, dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie., rationele getallenElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. en getallenElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. die niet stoppen achter de komma, zoals pi.
Synoniemirrationele getallenEen irrationaal getal is een reëel getal dat niet een rationaal getal is.
Toelichting op definitieRationale en irrationale getallenElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. samen vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. de reële getallenElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt.. Omdat rationale getallenGetal, dat de verhouding vormt van twee gehele getallen, waarvan het tweede niet nul is. het quotiënt (breuk) zijn van twee gehele getallenGetal, dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie., is een irrationaal getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. een reëel getalGetal, dat eenduidig overeenkomt met een punt op een rechte lijn. Deze rechte wordt de getallenas, getallenlijn, getallenrechte of reële rechte genoemd. Zo kunnen we ons intuïtief de verzameling van de reële getallen, die wordt genoteerd als R en soms het continuüm wordt genoemd, voorstellen. dat niet te schrijven is als een quotiënt van twee gehele getallenGetal, dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie.. Bekende voorbeelden van irrationale getallenElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. zijn de vierkantswortel uit 2, π (pi) en e.

De pythagoreërs bewezen dat de wortel uit 2 geen rationaal getalGetal, dat de verhouding vormt van twee gehele getallen, waarvan het tweede niet nul is. is. Doordat er in het beeld van de Pythagoreërs alleen maar rationale getallenGetal, dat de verhouding vormt van twee gehele getallen, waarvan het tweede niet nul is. bestonden, schrok men hier erg van. Zij probeerden het bewijs niet bekend te laten worden. De 'meeste' reële getallenElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. zijn irrationaal, het aantal rationale getallenGetal, dat de verhouding vormt van twee gehele getallen, waarvan het tweede niet nul is. is aftelbaar oneindig, het aantal irrationale getallenElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. is overaftelbaar.

Het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen (en te bewijzen) of een reëel getalGetal, dat eenduidig overeenkomt met een punt op een rechte lijn. Deze rechte wordt de getallenas, getallenlijn, getallenrechte of reële rechte genoemd. Zo kunnen we ons intuïtief de verzameling van de reële getallen, die wordt genoteerd als R en soms het continuüm wordt genoemd, voorstellen. rationaal of irrationaal is. Van de constante van Euler is niet bekend of dit getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. rationaal is of niet.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Irrationaal_getal
Afbeelding van300px-PI_constant.svg.png

De beroemde wiskundige constante pi (π) is een van de bekendste irrationale getallenElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt..

300px-Square_root_of_2_triangle.svg.png

De ontdekking van de irrationaliteit van het getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. wortel 2 speelt een belangrijke rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. in de legendes over de Pythagoreërs.
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
irrationeel getalEen irrationaal getal is een reëel getal dat niet een rationaal getal is.Breder
  • reëel getal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
irrationeel getalEen irrationaal getal is een reëel getal dat niet een rationaal getal is.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg