gras


Eigenschappen

Voorkeurslabelgras
DefinitieDe term gras of grasachtige plant kan worden gebruikt voor de leden van de grassenfamilie maar kan ook gebruikt worden voor andere groene planten als deze lijnvormige bladeren hebben. Sommige 'echte' grassen hebben echter een voor de familie minder karakteristiek vorm.
Synoniemgrassen, grasachtige plant, grasachtige planten
Toelichting op definitieDe term 'gras' of 'grasachtig' heeft te maken met de oppervlakkige, uiterlijke kenmerken en heeft dus vrij weinig te maken met de fylogenetische verwantschap van de planten. Het zijn dan vaste planten met lijnvormige bladen. Hiertoe behoren de meeste grassen (Gramineae, Poaceae), russen (Juncaceae) en cypergrassen (Cyperaceae), die alleen in habitus (algemene verschijningsvorm) enigszins op elkaar lijken, maar slecht weinig verwant zijn. Andere voorbeelden van planten met grasachtige bladeren zijn de soorten van de lisdoddefamilie (Typhaceae), van de zeegrasfamilie (Zosteraceae), van het geslacht morgenster (Tragopogon) en de graslathyrus (Lathyrus nissolia). De vele spruiten en de smalle bladen zijn kenmerkende eigenschappen van 'grasachtige' planten. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Gras_(term)
Afbeelding vangrasland
Grasland.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grasBreder
grasBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
grassoort (Begrip)Bredergras
gras (Begrip)Gerelateerdgras
grasbeheervorm (Begrip)Gerelateerdgras
toplaag gras (Begrip)Gerelateerdgras
Rdf.jpg