afvalwatersysteem


Eigenschappen

Voorkeurslabelafvalwatersysteem
DefinitieStelsel van (technische) voorzieningen bestemd voor de inzameling, het transport en de tijdelijke berging van afvalwater.
Synoniemafvalwatersystemen
Toelichting op definitieSystemen die voor inzameling en transport van afvalwater en ander afstromend hemelwater in een stedelijk gebied worden gebruikt.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvalwatersysteemBreder
afvalwatersysteemBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RTC-sturing (Begrip)Brederafvalwatersysteem
Rdf.jpg