afvalwatersysteem

Eigenschappen

VoorkeurslabelafvalwatersysteemStelsel van (technische) voorzieningen bestemd voor de inzameling, het transport en de tijdelijke berging van afvalwater.
DefinitieStelselHet geheel van afspraken of regels e.d. van een systeem, geordend geheel van dingen, samenstel van delen. van (technische) voorzieningen bestemd voor de inzameling, het transport en de tijdelijke berging van afvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd..
SynoniemafvalwatersystemenStelsel van (technische) voorzieningen bestemd voor de inzameling, het transport en de tijdelijke berging van afvalwater.
Toelichting op definitieSystemen die voor inzameling en transport van afvalwater en ander afstromend hemelwater in een stedelijk gebiedDicht bebouwd gebied. Het kan gaan om woongebieden en bedrijventerreinen of een mengvorm daarvan - voor de werking van de Keur zijn de grenzen van het stedelijk gebied zoals die zijn aangegeven op de Keurkaarten bepalend. worden gebruikt.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afvalwatersysteemStelsel van (technische) voorzieningen bestemd voor de inzameling, het transport en de tijdelijke berging van afvalwater.Breder
  • systeem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afvalwatersysteemStelsel van (technische) voorzieningen bestemd voor de inzameling, het transport en de tijdelijke berging van afvalwater.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
RTC-sturing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafvalwatersysteemStelsel van (technische) voorzieningen bestemd voor de inzameling, het transport en de tijdelijke berging van afvalwater.
Rdf.jpg