Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > ApplicationComponents > Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent
ArchiMate-element Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-7c65cb87-fa13-b51f-964d-fccdb11d9e51
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent
Documentatie  : Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten).
ArchiMate-views  : 
Relaties  :