creative commons licenties


Eigenschappen

Voorkeurslabelcreative commons licenties
DefinitieDe Creative Commons-licenties vormen een samenhangend geheel van diverse licenties waaronder de auteur of rechthebbende van een werk dat onder het auteursrecht valt, dit werk beschikbaar kan stellen.
Synoniemcreative commons licentie
Toelichting op definitieDe licenties van Creative Commons specificeren welke rechten de gebruiker van een werk heeft en onder welke voorwaarden deze het werk verder mag verspreiden en eventueel mag aanpassen. Dit gaat van CC BY, waarbij alles met het werk mag worden gedaan als de maker maar op de juiste wijze wordt vermeld, tot de vrij restrictieve CC BY-NC-ND-licentie, die verspreiding toestaat met naamsvermelding van de maker, maar alleen voor niet-commerciële doeleinden en in ongewijzigde vorm.

De auteur, of de licentiegever in het geval dat de auteur een contractuele overdracht van rechten heeft gedaan, moet de exclusieve rechten op het werk hebben. Als het werk al onder een publieke licentie is gepubliceerd, kan het door elke derde partij nogmaals worden geüpload, op een ander platform, door gebruik te maken van een compatibele licentie en door naamsvermelding en te verwijzen aan de originele licentie (bijvoorbeeld via de URL van de originele licentie).

De licentie is niet-exclusief en vrij van royalty's, onbeperkt wat betreft grondgebied en duur, en is dus onherroepelijk, tenzij een nieuwe licentie wordt verleend door de auteur nadat het werk aanzienlijk is gewijzigd. Elk gebruik van het werk dat niet onder andere auteursrechtelijke regels valt, brengt de publieke licentie in werking. Bij activering van de licentie moet de licentiehouder zich houden aan alle voorwaarden van de licentie, anders is de licentieovereenkomst onrechtmatig en maakt de licentiehouder een inbreuk op het auteursrecht. De auteur, of de licentiegever als gevolmachtigde, heeft de wettelijke rechten om op te treden tegen elke inbreuk op het auteursrecht. De licentiehouder heeft een beperkte periode om eventuele niet-naleving te corrigeren.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons-licenties, https://creativecommons.nl/uitleg/
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
creative commons licentiesBreder
creative commons licentiesBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg