RxM00FC02C30000D58500000000S_M00FC02C30000B4CF00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > GG04-Overzicht basis- en kernregistraties > Vormen > RxM00FC02C30000D58500000000S_M00FC02C30000B4CF00000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000D58500000000S_M00FC02C30000B4CF00000000S
Vorm-id  : Id-458516ab-7a21-e535-ad8c-ca5fe64869ae
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : GG04-Overzicht basis- en kernregistraties
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Basisregistratie Topografie (BRT) (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 816
Y-coördinaat  : 236
Z-coördinaat  : 9
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :