RxM00FC02C30000B63900000000S_M00FC02C30000D6CD00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP002-Beheren Beheerregister Watersysteem > Vormen > RxM00FC02C30000B63900000000S_M00FC02C30000D6CD00000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000B63900000000S_M00FC02C30000D6CD00000000S
Vorm-id  : Id-2cfffc16-37f0-d85d-e500-559584ade62c
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP002-Beheren Beheerregister Watersysteem
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Beheren Registratie Watersysteem (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 290
Y-coördinaat  : 85
Z-coördinaat  : 0
Breedte  : 604
Hoogte  : 132
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :